Firma PHU PROCHŁÓD Paweł Kudła, ul. Wołczyńska 5, 51–511 Wrocław, NIP: PL8951578352 (zwana „Prochłód”) zobowiązuje się chronić prywatność osób odwiedzających niniejszą witrynę internetową (zwaną „Witryną”) oraz osób, które korzystają z aplikacji mobilnych firmy (zwanych „Aplikacjami”). Chcemy, aby użytkownicy poznali sposób, w jaki gromadzimy i ujawniamy dane osobowe oraz jak z nich korzystamy.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje nasze praktyki odnośnie gromadzenia Danych osobowych za pośrednictwem witryn i aplikacji Prochłód. Mogą jednak istnieć oddzielne informacje o ochronie prywatności dotyczące konkretnych witryn lub aplikacji.

Jakie Dane osobowe gromadzi firma Prochłód? W jaki sposób je gromadzi?

„Dane osobowe” to informacje, za pomocą których można identyfikować osoby fizyczne. Firma Prochłód może gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać Dane osobowe użytkowników w celu świadczenia żądanych usług oraz oferowania produktów lub informacji.

Proces gromadzenia danych będzie wyraźnie zaznaczony — użytkownik będzie miał możliwość podjęcia decyzji, czy chce przekazać swoje dane. Jeśli użytkownik zrezygnuje z podawania swoich Danych osobowych, firma Prochłód może nie być w stanie wykonać transakcji, świadczyć wymaganych usług ani oferować żądanych produktów lub informacji.

Firma Prochłód może gromadzić informacje o użytkowniku, w tym jego Dane osobowe, gdy przesyła on formularz lub żądanie, albo gdy rejestruje produkt w witrynie Prochłód. Mogą to być następujące informacje: imię i nazwisko, adres fizyczny, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu. Firma Prochłód może również prosić użytkowników o podanie informacji na temat rejestrowanego produktu lub osoby/firmy, która go zainstalowała lub zajmuje się jego konserwacją.

Ponadto firma Prochłód może gromadzić informacje za pośrednictwem swojej Witryny lub swoich Aplikacji, np. poprzez identyfikatory urządzeń, adresy IP, pliki rejestrów oraz dane o lokalizacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „W jaki sposób firma Prochłód wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie śledzące?”.

Istnieje możliwość, że firma Prochłód będzie musiała gromadzić też inne informacje wymagane w konkretnych formularzach, funkcjach lub innych usługach potrzebnych użytkownikom. Treść takich informacji będzie zależała od metody ich zbierania oraz określonego celu, dla którego będą gromadzone.

Dlaczego firma Prochłód gromadzi Dane osobowe?

Naszym celem w gromadzeniu tych informacji jest zapewnianie użytkownikom spersonalizowanych usług oraz treści dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań. Firma Prochłód może wykorzystywać te informacje, aby wywiązywać się z zobowiązań umownych, uwierzytelniać użytkowników oraz zapewniać im dostęp do określonych obszarów Witryny, Aplikacji lub serwisów społecznościowych. Mogą być one również potrzebne do umożliwiania użytkownikom składania podań o zatrudnienie w firmie Prochłód.

Dane osobowe gromadzone w naszej Witrynie i naszych Aplikacjach mogą być używane w celu:

 • podawania żądanych informacji, elementów lub świadczenia usług;
 • reklamowania produktów, usług, promocji oraz wydarzeń związanych z Prochłód;
 • doskonalenia naszych produktów, usług, ankiet, Witryn i Aplikacji;
 • analizowania zachowań użytkowników naszej Witryny i Aplikacji;
 • świadczenia usług inwestorskich;
 • oceny zainteresowania zatrudnieniem w firmie Prochłód i/lub zapewnienia
 • możliwości ubiegania się o zatrudnienie;
 • pozyskiwania danych o lokalizacji użytkowników w celu świadczenia żądanych informacji lub usług;
 • ochrony przed oszustwami lub prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej;
 • zabezpieczenia przed sankcjami i listami sporządzanymi na potrzeby walki z terroryzmem zgodnie z wymaganiami prawa;
 • odpowiadania na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania lub rządowe organy regulacyjne;
 • opracowywania nowych ofert, doskonalenia jakości produktów, poprawiania lub personalizowania obsługi oraz bardziej precyzyjnego tworzenia przyszłej treści na podstawie zainteresowań użytkowników;
 • przeprowadzania dochodzeń na potrzeby zgodności z zobowiązaniami prawnymi.

Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w określonych powyżej uzasadnionych celach biznesowych. Wyjątek stanowi wykorzystywanie ich w celu realizowania umów z użytkownikami lub spełniania zobowiązań prawnych.

Gdzie są przechowywane Dane osobowe?

Firma Prochłód oraz jej spółka macierzysta, United Technologies Corporation („UTC”), są przedsiębiorstwami o zasięgu globalnym z oddziałami w wielu różnych krajach, dlatego przesłane nam dane mogą być przekazywane pomiędzy podmiotami prawnymi lub krajami w ramach grupy Prochłód i UTC w celu realizacji powyższych celów. Do tych krajów zalicza się co najmniej Stany Zjednoczone, kraje członkowskie Unii Europejskiej, Kanadę oraz inne kraje, w tym niektóre państwa azjatyckie. Dane osobowe będą przekazywane zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawnymi i tylko w koniecznym zakresie, w celach określonych powyżej. W ramach grupy UTC i Prochłód przekazywanie informacji podlega Obowiązującym zasadom korporacyjnym.

Firma Prochłód korzysta z dostępnych mechanizmów prawnych umożliwiających legalne przesyłanie Danych osobowych pomiędzy krajami. W zakresie, w jakim firma Prochłód korzysta ze standardowych klauzul umownych (zwanych również klauzulami wzorcowymi) lub Obowiązujących zasad korporacyjnych w celu autoryzacji przesyłania danych, będzie zapewniać zgodność z określonymi w nich wymaganiami, łącznie z sytuacjami wystąpienia konfliktu pomiędzy tymi wymaganiami a niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Czy firma Prochłód wykorzystuje Dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem?

Firma Prochłód może wykorzystywać podane Dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem w kwestiach związanych z produktami, usługami, promocjami, ofertami specjalnymi, ankietami oraz innymi informacjami, którymi użytkownik może być zainteresowany. Aby nie otrzymywać takich komunikatów, należy skorzystać z funkcji anulowania subskrypcji dostępnej w Witrynie lub Aplikacji albo powiadomić nas o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@prochlod.pl. Firma Prochłód zadba o to, aby wszelkie komunikaty marketingowe wysyłane drogą elektroniczną zawierały prostą opcję rezygnacji lub anulowania subskrypcji. Nawet w przypadku rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych użytkownik nadal może otrzymywać komunikaty dotyczące konta lub transakcji.

Czy firma Prochłód udostępnia gromadzone dane?

W celach określonych powyżej firma Prochłód może udostępniać Dane osobowe swoim podmiotom stowarzyszonym, na przykład spółkom w grupie UTC, i/lub firmom, w których Prochłód ma pakiet kontrolny poprzez bezpośrednie lub pośrednie posiadanie ich udziałów.

Firma Prochłód nie sprzeda, nie przekaże ani nie udostępni Danych osobowych użytkowników poza spółki określone powyżej, z wyjątkiem:

 • Dostawców usług, dealerów, dystrybutorów, agentów lub wykonawców wykonujących usługi w imieniu Prochłód. Firma Prochłód udostępni Dane osobowe tylko tym stronom trzecim, z którymi zawarła umowę ograniczającą możliwość wykorzystywania lub ujawniania informacji do sytuacji, kiedy jest to konieczne do świadczenia usług w imieniu firmy Prochłód lub zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa.
 • Zachowywania zgodności z zobowiązaniami prawnymi, na przykład w odpowiedzi na uzasadnione żądanie ze strony organów ścigania, sądów lub innych rządowych organów regulacyjnych itp.
 • Prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub rzeczywistej działalności nielegalnej.
 • Zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym.
 • Wspierania sprzedaży lub przekazywania całości albo części naszej działalności lub dóbr (również w drodze bankructwa).

Dane osobowe użytkowników mogą być także przechowywane i przetwarzane przez naszych dostawców usług w Stanach Zjednoczonych, krajach członkowskich Unii Europejskiej, Kanadzie, Azji oraz innych jurysdykcjach.

W jaki sposób firma Prochłód zabezpiecza Dane osobowe?

Firma Prochłód dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność Danych osobowych użytkowników. W tym celu wdrożyła uzasadnione procedury fizyczne, elektroniczne oraz związane z zarządzaniem. Jednakże ze względu na naturę przesyłu informacji w internecie nie może zagwarantować, że wszelkie transmisje będą bezpieczne.

Jak korygować, zmieniać lub usuwać informacje przechowywane przez firmę Prochłód?

Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać dostępu do swoich Danych osobowych, a także ich korekty, zmiany lub usunięcia. Firma Prochłód dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio szybko aktualizować i/lub usuwać dane użytkowników. Ponadto podejmie odpowiednie kroki w celu zidentyfikowania tożsamości użytkownika zanim wprowadzi jakiekolwiek zażądane przez niego zmiany. Ma to na celu ochronę jego prywatności. Aby sprawdzić, zmienić lub usunąć Dane osobowe, zgłosić problem z Witryną, zadać pytanie albo przekazać swoje obawy, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@prochlod.pl. Niektóre nasze Witryny, Aplikacje lub konta w serwisach społecznościowych umożliwiają wprowadzanie zmian bezpośrednio na stronie, bez potrzeby kontaktowania się z firmą Prochłód.

Pomimo że firma Prochłód pomaga w ochronie Danych osobowych użytkowników, dbanie o bezpieczeństwo haseł oraz innych poświadczeń jest obowiązkiem każdego z nich.

Jak traktować odnośniki do witryn stron trzecich, jakie mogą się wyświetlać w niniejszej Witrynie?

W niektórych przypadkach firma Prochłód może podawać łącza do witryn, które nie są zarządzane przez Prochłód, przy czym firma Prochłód dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio je oznaczać. Firma Prochłód nie kontroluje witryn stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane w tych witrynach. Ponadto niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie obejmuje Danych użytkowników gromadzonych przez strony trzecie.

W jaki sposób firma Prochłód wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie śledzące?

Pliki cookie

Firma Prochłód może korzystać z plików cookie w niniejszej Witrynie. Nazwa Cookie odnosi się do niewielkich plików tekstowych wysyłanych do komputerów użytkowników i przechowywanych w ich pamięci. Korzystamy z tych plików, aby umożliwić Witrynie rozpoznawanie użytkowników podczas kolejnych wizyt. Ułatwiają one również użytkownikom dostęp do Witryny oraz umożliwiają Witrynie kompilowanie zgromadzonych danych w celu doskonalenia zawartych na niej treści. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia plików ani komputerów użytkowników. Aby ta ani żadna Witryna firmy Prochłód nie miała dostępu do plików cookie, należy dostosować ustawienia przeglądarki w celu wyłączenia lub zabronienia korzystania z plików cookie. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub zabronienie korzystania z plików cookie lub podobnych technologii może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do pewnych treści lub funkcji Witryny. Firma Prochłód może wykorzystywać pliki cookie oraz podobne technologie zamieszczone przez jej partnerów biznesowych lub reklamowych w celu dostarczenia firmie Prochłód informacji na temat reklam, które kierują użytkowników na jej Witrynę.

Ponadto firma Prochłód monitoruje wzorce ruchu użytkowników w swoich Witrynach zgodnie z nazwą domeny użytkownika, typem przeglądarki, datą i godziną dostępu oraz przeglądanymi stronami. Nasze serwery sieciowe gromadzą nazwy domen, a nie adresy e-mail odwiedzających. Informacje te są gromadzone w celu pomiaru liczby odwiedzających naszą Witrynę oraz oceny, które obszary Witryny są dla użytkowników najbardziej przydatne w oparciu o ruch w każdym z nich. Firma Prochłód wykorzystuje te informacje do poprawy jakości odbioru Witryny przez użytkowników oraz w celu lepszego przygotowania dalszych treści zgodnie z zainteresowaniami użytkowników.

Sygnały nawigacyjne

Niniejsza Witryna może korzystać również z sygnałów nawigacyjnych. Sygnał nawigacyjny to zazwyczaj piksel umieszczony w witrynie, który śledzi, czy użytkownik odwiedził daną witrynę, co pozwala na wyświetlanie reklam celowanych. Sygnałów nawigacyjnych używa się w połączeniu z plikami cookie, co oznacza, że wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce uniemożliwi również śledzenie aktywności przez sygnały nawigacyjne. Sygnał nawigacyjny zostanie zarejestrowany jako odwiedziny w Witrynie, jednak unikatowe dane użytkownika nie będą rejestrowane.

Do informacji gromadzonych przez sygnały nawigacyjne mogą zaliczać się informacje o adresach IP (patrz poniżej). Informacje gromadzone przez sygnały nawigacyjne są też używane w celu:

 • wyświetlania reklam, przeprowadzania audytów komunikacji e-mail oraz
 • raportowania;
 • personalizowania;
 • raportowania ruchu na stronach;
 • ustalania liczby unikatowych odwiedzających.

Adresy IP

Adresy IP to numery używane przez połączone z siecią komputery w celu ich identyfikacji komputera użytkownika w chwili nawiązania połączenia internetowego.
Firma Prochłód może gromadzić i śledzić adresy IP między innymi w celu:

 • dbania o bezpieczeństwo Witryny;
 • ograniczania określonym użytkownikom dostępu do Witryny;
 • rozwiązywania problemów technicznych;
 • zrozumienia sposobu, w jaki używane są Witryny Prochłód.

Pliki rejestrów

Firma Prochłód (lub strony trzecie w imieniu Prochłód) może gromadzić informacje w formie plików rejestrów zawierających dane na temat aktywności użytkowników Witryn oraz statystyki dotyczące ich zachowań.

Pliki rejestrów są stosowane wyłącznie w celach wewnętrznych. Dzięki nim firma Prochłód może bezustannie udoskonalać oraz personalizować swoje Witryny i Aplikacje.

Pliki rejestrów pomagają nam między innymi w gromadzeniu:

 • wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych;
 • informacji o przeglądarce i systemie operacyjnym użytkownika;
 • informacji o sesji użytkownika (np. adres URL, data i godzina odwiedzenia
 • Witryny, wyświetlone strony oraz czas ich przeglądania);
  innych podobnych danych nawigacyjnych lub strumienia kliknięć.

Informacje z serwisów społecznościowych

Informacje z serwisów społecznościowych to dowolne informacje udostępniane zewnętrznym twórcom aplikacji, na przykład firmie Prochłód, przez dany serwis za zgodą użytkownika. Te informacje zawierają dane zawarte w profilu użytkownika serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe to między innymi Twitter, Facebook czy Google+.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma Prochłód (lub inni zewnętrzni twórcy aplikacji) może pozyskiwać informacje z serwisów społecznościowych, należy odwiedzić stronę ustawień odpowiedniego serwisu. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma Prochłód dopasowywała jego Dane osobowe do informacji z serwisów społecznościowych w celach marketingowych.

Firma Prochłód nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji, jakie użytkownicy udostępniają stronom trzecim, w tym danych podawanych przez nich w serwisach społecznościowych.

Więcej informacji na temat plików cookie oraz innych technologii śledzących można znaleźć tutaj.

W jaki sposób firma Prochłód wykorzystuje dane o lokalizacji?

Firma Prochłód jest globalnym dostawcą technologii budowlanych. Dzięki naszym usługom, systemom przeciwpożarowym, zabezpieczającym, grzewczym, wentylacyjnym, klimatyzacyjnym i chłodniczym oraz rozwiązaniom do zarządzania budynki stają się w pełni zintegrowane i niezwykle wydajne, a także bezpieczniejsze, inteligentniejsze oraz bardziej ekologiczne. Poniżej podano kilka przykładów żądań dostępu do danych o lokalizacji umożliwiających świadczenie usług z oferty firmy Prochłód:

 • Zwiększenie wydajności budynku — na przykład używanie danych o lokalizacji, aby dynamicznie regulować ustawienia systemów wentylacyjnych, grzewczych i chłodzenia, wyłączać lub włączać oświetlenie lub otwierać drzwi.
 • Ułatwienie poruszania się po siedzibie firmy — na przykład umożliwienie gościom oraz pracownikom firmy korzystania z danych o lokalizacji, aby znaleźć najbliższą drukarkę lub salę konferencyjną.
 • Umożliwienie agentom nieruchomości korzystającym z naszych usług Supra™ uzyskiwanie lub prezentowanie ofert albo wyświetlanie informacji za pomocą aplikacji Supra.
 • Określanie, który technik znajduje się najbliżej zgłoszenia serwisowego.

Ponadto firma Prochłód może korzystać z tych danych w celu lokalizowania i/lub określania czasu pracy pracowników lub wykonawców.

We wszystkich tych przypadkach firma Prochłód będzie w przejrzysty sposób prosić użytkownika o wyrażenie zgody na gromadzenie jego danych o lokalizacji. Użytkownik będzie więc mógł zdecydować, czy chce podać nam dane o swojej lokalizacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie udostępniać firmie Prochłód danych o swojej lokalizacji, możliwe, że nie będzie ona w stanie świadczyć wymaganej usługi ani ukończyć żądanej transakcji.

Jak długo przechowujemy Dane osobowe użytkowników?

Firma Prochłód przechowuje otrzymane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celu, dla którego są gromadzone, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania zgodności z zobowiązaniami umownymi i wymaganiami prawnymi, rozwiązania problemu serwisowego klienta oraz świadczenia użytkownikom nowych i udoskonalonych usług. Oznacza to, że możemy przechowywać Dane osobowe użytkowników przez pewien czas po tym, jak przestaną korzystać z naszej Witryny lub naszych Aplikacji. Po tym czasie Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte z systemów Prochłód bez powiadomienia.

Co jeszcze powinni wiedzieć konkretni użytkownicy?

Rodzice, opiekunowie i dzieci: nasze Aplikacje i Witryny są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat lub są uznawane za osoby pełnoletnie w swoich krajach zamieszkania. Firma Prochłód nie zwraca się świadomie z wnioskiem o dostarczenie informacji do dzieci, a także nie prowadzi skierowanych do dzieci działań marketingowych w odniesieniu do produktów lub usług. Osoby, które nie spełniają powyższych wymagań wiekowych, uprasza się o niewprowadzanie swoich Danych osobowych w tej ani żadnej innej Witrynie ani Aplikacji firmy Prochłód.

Użytkownicy z Unii Europejskiej: użytkownicy mają prawo zgłaszać skargi krajowemu organowi ochrony danych osobowych, który może być jednocześnie organem nadzorczym. Ponadto mają też prawo do: (i) żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz ich zmiany lub usunięcia; (ii) żądania ograniczenia lub (iii) odmowy przetwarzania pewnych Danych osobowych, a także, w niektórych okolicznościach, żądania przeniesienia danych. Aby skontaktować się z firmą Prochłód na temat jednego z powyższych praw, należy skorzystać z jednej z metod kontaktu wyszczególnionych u dołu niniejszego dokumentu.

Użytkownicy z USA: firma Prochłód nie gromadzi w swoich witrynach numerów ubezpieczeń społecznych. Jednakże zbiera je tam, gdzie wymaga tego prawo, na przykład w celach podatkowych lub rozliczania płac swoich pracowników. Gromadząc i/lub używając numerów ubezpieczeń społecznych, firma Prochłód dołoży odpowiednich starań, aby zadbać o ich poufność i zapewnić do nich dostęp wyłącznie osobom, które muszą je znać, a także wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz plany zatrzymywania.

Jak firma Prochłód może zmienić niniejszą Informację o ochronie prywatności?
W miarę rozbudowywania oraz ulepszania swoich Witryn i Aplikacji firma Prochłód może aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności. Jej treść może być modyfikowana od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania jej pod kątem wszelkich zmian. Zmiany o zasadniczym znaczeniu będą wskazywane u góry dokumentu.

W jaki sposób można skontaktować się z firmą Prochłód?

W przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, chęci uzyskania informacji o sposobie, w jaki firma Prochłód lub jej dostawcy usług korzystają z Danych osobowych użytkowników, albo propozycji usprawnień niniejszej Witryny lub Aplikacji, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@prochlod.pl. Wszelkie pytania dotyczące praktyk firmy Prochłód w zakresie ochrony prywatności należy przesyłać drogą elektroniczną na adres privacy@prochlod.pl.

Jeśli użytkownik jest obywatelem kraju objętego RODO i chce skontaktować się z lokalnym inspektorem ds. ochrony danych, prosimy o podanie stosownej informacji w treści wiadomości e-mail, a zostanie ona przekierowana do odpowiedniej osoby. W przypadku chęci zrezygnowania z przekazywania nam Danych osobowych lub usunięcia ich z naszych systemów, należy powiadomić nas mailem.